Thursday, 26 January 2012

Miss Frost/Gospodična Mraz


Miss Frost is a big fan of winter. She adores just everything about it, especially snowflakes, window frost and snowmen. But the thing she loves the most is ice-skating, so you can often see her practicing her pirouettes on a nearby lake. Do you dare to join her? 

You can adopt her here.Gospodična Mraz je velika ljubiteljica zime. Obožuje prav se, kar je z njo povezano, še posebej snežinke, ledene rože in snežake. Najraje pa ima drsanje, zato vsako jutro pridno pili svoje piruete na bližnjem jezeru. Se ji upaš pridružiti?

Posvojiš jo lahko tukaj.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...