Sunday, 16 January 2011

Ondina, water nymph

Ondina (from Latin: unda — a wave) is a water nymph, the elemental of water. The forest waters reflect in her hair and dress, so it is almost impossible to see her. She loves forest pools and waterfalls, which makes these perfect spots for nymph watching. But if you still can't se her, be still and listen. She has beautiful voice, which is sometimes heard over the sound of water.

And since she is a modern nymph she likes to write her own fairytales :)

You can adopt her here


Ondina (iz latinščine: unda — val) je vodna nimfa. Gozdne vode se odsevajo v njenih laseh in obleki, zaradi česar jo je skoraj nemogoče videti. Nora je na gozdne tolmunčke in slapove, zato so to najboljša mesta za opazovanje nimf. Če pa je še vedno ne morete videti, vam predlagam, da utihnete in prisluhnete. Pravijo, da ima prelep glas, ki ga rado ponese z zvokom vode.

Sicer pa je Ondina moderna nimfa, ki svoje pravljice piše sama :)


Monday, 3 January 2011

Meet the bride!

You really shouldn't say "I love you" unless you mean it. But if you mean it, you should say it a lot. People forget. ~ Author unknown, attributed to an 8-year-old named Jessica

You can adopt the bride (I know, it sounds funny :) ) hereNe recite "Ljubim te", če tega ne mislite resno. Če pa ste v to prepričani, povejte pogosto. Ljudje pozabljajo. ~ Neznan avtor, pripisano 8-letni Jessici

Saturday, 1 January 2011

Wishing you a happy 1. 1. 11 ...

and a beautiful new year full of laughter, candies and sunny hours!

Srečen 1. 1. 2011 in prelepo novo leto, polno smeha, bonbonov in sonca!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...